Ansvarlig utlån

Betydningen av manglende betaling

Hvis du ikke klarer å betale i tide, har hver utlåner sin egen policy med hensyn til avgifter og renter og hvordan de samler utestående gjeld. Noen långivere kan forfølge deg ved lovlige midler ved gjentatte manglende betaling. De fleste vil kontakte deg via telefon eller brev for å omorganisere betalingen. Manglende betaling kan medføre kostnader og kan påvirke din kredittverdighet. Vennligst les avgifts seksjonen på långiverens nettsted før du ferdigstiller lånet ditt.

Samlingspraksis

De fleste långivere vil kontakte deg via telefon, brev og / eller e-post for å omorganisere betalingen. Manglende betaling kan medføre kostnader kan påvirkekredittverdigheten din. Fortsatt manglende betaling kan føre til at gjelden blir overført til en annen part for inndrivelse som vil medføre ytterligere kostnader.

Forsinket betaling

Skulle du føle at du ikke kan foreta avtalt tilbakebetaling på den angitte datoen, er det viktig at du kontakter långiver på forhånd. Långiveren kan tilby å forlenge eller forny ditt lån, vær oppmerksom på at dette vil medføre at flere omkostninger. Långivere kan utstede et gebyr for sen betaling. Beløpet vil variere så vær så snill å sørge for at du leser vilkårene før du inngår noen låneavtale. Sene tilbakebetalinger kan også ha en negativ innvirkning på kredittverdigheten din.

Fornyelsespolitikk

Hvis du ønsker å forny ditt lån bør du kontakte din utlåner på forhånd. De fleste långivere vil belaste samme rente og avgifter for en annen måned på hele beløpet skyldig. Ved forsinkelse eller manglende betaling kan et lån fornyelse / forlengelse være automatisk og ytterligere renter og / eller gebyrer kan legges til din konto. Vennligst tenk nøye før du utvider eller fornyer et lån da dette kan føre til at tilbakebetaling (e) øker betydelig